CTF


Studio radi na osvetljivaču SCITEX Dolev800V formata B1 kao i Harlequin RIP PostScript Level 3 softverom.
Na raspolaganju su tri širine filmova od 300mm do 762mm tako da se osvetljavanje separacija prilagođava najefektivnijem iskorišćenju filma.

Minimalna separacija 300*450mm a maksimalna 830*1117mm
Izbor linijature od 20 do 625lpi

Naša standardna usluga nudi:
– Redovno merenje filmova denzitometrima PrePress RT115
– Provera i pregled izripovanih fajlova pre osvetljavanja
– Probni otisak– Izbor klasičnog ili stohastičkog rastera
– Osvetljavanje samo željenih ili potrebnih separacija

– Elektronska montaža stranica na štamparskom tabaku prema vaoj šemi
– Puna podrška PostScript Level 3
– Osvetljavanje direktno iz datoteka sledećih formata: PS, PDF 1.7, EPS, DCS, DCS2, TIFF/IT-P1, JPEG…
– Pored PS fajlova na osvetljavanje primamo i radne fajlove iz svih PrePress softvera
– Saveti za pripremu i štampanje iz svih programa, kao i oko izbora programa za izvesni posao

FTP nalog na zahtev za slanje velikih fajlova